Cáp cứng Hàn Quốc 1 lõi

  • Cáp cứng 1 lõi 
  • Kí hiệu: Cu/XLPE/PVC.
  • Chứng chỉ hàng hóa: chứng chỉ xuất xứ (C.O), chứng chỉ chất lượng (C.Q).
  • Liên hệ

    BẢNG TIẾT DIỆN DÂY & QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

 

TT

Tên gọi – Quy cách Đ.vị tính

Đóng gói

1

Cáp Cu/XLPE/PVC 1×50

mét

1000

2

Cáp Cu/XLPE/PVC 1×70

mét

1000

3

Cáp Cu/XLPE/PVC 1×95

mét

1000

4

Cáp Cu/XLPE/PVC 1×120

mét

500

5

Cáp Cu/XLPE/PVC 1×150

mét

500

6

Cáp Cu/XLPE/PVC 1×185

mét

500

7

Cáp Cu/XLPE/PVC 1×240

mét

500
Sản phẩm khác

0982.88.55.99